V petek, 24. 2. 2023, se bo v taborniških prostorih Na vasi odvijal redni občni zbor Društva tabornikov rod kranjskega jegliča Sp. Idrija s pričetkom ob 19. uri.

Dnevni red občnega zbora:
1) Otvoritev občnega zbora
2) Izvolitev vodstva občnega zbora in potrditev dnevnega reda
3) Razrešitev dosedanje načelnice rodu in izvolitev novega načelnika
5) Pregled poročila delovanja rodu za šolsko leto 2021/22
6) Pregled letnega plana za šolski leti 2022/23 in 2023/2024
7) Razno


Udeležba na občnem zboru, sodelovanje pri obravnavanju in sprejemanju sklepov in stališč rodu ter sodelovanje na volitvah občnega zbora so pravice vseh članov rodu. Mladoletne člane do dopolnjenega 15. leta starosti pri upravljanju društva (udeležbi na občnem zboru) zastopa zakoniti zastopnik. Občni zbor je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen ob napovedani uri, se njegov sklic prestavi za 15 minut. Po preteku 15 minut je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj ena petina vseh članov.


Upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

David Bizjak
starešina


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder

Vaš e-naslov ne bo objavljen.