Tabornike se povezuje predvsem s preživljanjem prostega časa v naravi in učenjem specifičnih, taborniških veščin. Vendar je taborništvo mnogo več, saj želimo prispevati k vzgoji mladih v avtonomne, angažirane, solidarne in odgovorne posameznike.

POSLANSTVO TABORNIŠTVA

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi. Poslanstvo uresničujemo tako, da:

 • mlade vključujemo v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega odraščanja;
 • uporabljamo taborniški pristop, v katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega lastnega razvoja v angažirano, avtonomno, odgovorno in solidarno osebo;
 • pomagamo mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

Naša posebnost je taborniški pristop,  ki ga sestavljajo naslednji elementi:

 • učenje skozi delo;
 • sobivanje z naravo;
 • članstvo v majhnih skupinah;
 • program aktivnosti, kjer se stopnjuje zahtevnost;
 • simbolni okvir;
 • življenje v skladu s taborniško prisego in zakoni;
 • podpora odraslih;
 • vključenost v skupnost.

NAČELA IN VREDNOTE

Zavzemamo se za sledenje trem načelom:

 • dolžnosti do svojega osebnega razvoja;
 • dolžnosti do družbenega razvoja;
 • dolžnosti do duhovnega razvoja:.

Vrednote, ki jih pri svojem delu poudarjamo taborniki in po katerih se ravnamo, so strpnost, solidarnost, odprtost, poštenost, prijateljstvo, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, enake priložnosti za vse, demokracija, trajnostni razvoj, zdravo življenje in prostovoljstvo.

TABORNIŠKA PRISEGA IN ZAKONI

Taborniška prisega:

»Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejemal duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni.«

Zakoni medvedkov in čebelic:

 • Medvedki in čebelice spoštujejo ljudi in naravo.
 • Medvedki in čebelice so dobri prijatelji.
 • Medvedki in čebelice so prizadevni taborniki.

Taborniški zakoni:

 • Tabornik je zanesljiv. Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.
 • Tabornik je zvest. Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.
 • Tabornik je prijazen. Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.
 • Tabornik je pripravljen pomagati. Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.
 • Tabornik je discipliniran. Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.
 • Tabornik je veder. Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.
 • Tabornik je pogumen. Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.
 • Tabornik je plemenit. Je plemenit do vseh, zlasti otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.
 • Tabornik je spoštljiv. Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.
 • Tabornik je vedoželjen. Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.
 • Tabornik je varčen. Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.
 • Tabornik živi zdravo. Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.

STAROSTNA DELITEV

Zaradi skupnih značilnosti posameznikov v določeni starosti so člani razdeljeni po starostnih vejah (družinah):

 • murni: do 6. leta (rumena rutica),
 • medvedki in čebelice (MČ): od 6. do vključno 10. leta (rdeča rutica z rumeno obrobo),
 • gozdovniki in gozdovnice (GG): od 11. do vključno 15. leta (zelena rutica z rumeno obrobo),
 • popotniki in popotnice (PP): od 16. do vključno 20. leta (modra rutica z rumeno obrobo),
 • raziskovalci in raziskovalke (RR): od 21. do 27. leta (oranžna rutica z rumeno obrobo),
 • grče (GR): starejši od 27 let (vijolična rutica).

rutke

ZGODOVINA TABORNIŠTVA

Taborništvo se je začelo konec 19. stoletja v ZDA in Veliki Britaniji, ko so ljudje iz zadušljivih mest začeli iskati oddih in mir na podeželju. Pojavila se je težnja po vzgoji, ki naj bi bila ponovno povezana z življenjem v naravi. To je bil glavni vzrok, za nastanek mladinskih gibanj, ki so pričela uresničevati znamenito Rousseaujevo misel: “Nazaj k naravi!”

V začetku 20. stoletja sta naše gibanje zaznamovala predvsem dva pomembna moža. Prvi je ameriško-kanadski raziskovalec in pisatelj Ernest Thompson Seton, ki je leta 1902 na svoji farmi v Wyomingu pripravil taborjenje za dečke iz soseščine. Danes se ga smatra za ustanovitelja gozdovniške organizacije. Drugi pa je Sir Robert Baden Powel, častnik angleške kraljeve vojske, ki je leta 1907 na Brownsea Islandu v Angliji organiziral prvi skavtski tabor, ki velja za začetek skavtske organizacije. Skavtstvo se je nato hitro razširilo po svetu in leta 1920 je bila na pobudo Roberta Badena Powella ustanovljena Svetovna organizacija skavtskega gibanja.

V Sloveniji so se skavti pojavili že leta 1922, tri leta kasneje pa je nastala še gozdovniška organizacija. Med organizacijama ni bilo bistvenih vsebinskih razlik. Leta 1923 je bil v Kamniški Bistrici organiziran prvi skavtski tabor pri nas. Naziv “tabornik” je bil prvič omenjen leta 1924 v Narodnem dnevniku in je označeval tako pripadnike skavtskega, kot tudi gozdovniškega gibanja. Izraz tabornik se je nato leta 1925 pojavil v imenu Združenja slovenskih tabornikov.

S prihodom okupacijskih sil v času druge svetovne vojne so bila vsa slovenska društva, med njimi tudi taborniki, prepovedana in ukinjena.

22. aprila 1951 so nekdanji skavti in gozdovniki skupaj ustanovili organizacijo Združenje tabornikov Slovenije. Kasneje se je združenje preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije. Gibanje se je razširilo in organizacije so nastale tudi v drugih republikah bivše Jugoslavije, nato pa je nastala še skupna jugoslovanska zveza. Ta in z njo tudi ZTS zaradi političnih razmer v prejšnjem sistemu nista bili članici svetovne organizacije (WOSM).

Po osamosvojitvi Slovenije so se pričela prva navezovanja stikov z WOSM, v katero je bila ZTS kot polnopravna članica sprejeta leta 1994. Danes je ZTS ponosna članica največje mladinske organizacije na svetu, ki v 163 državah sveta združuje preko 40 milijonov pripadnikov.

(VIR: Pugelj, T. (2016). Taborniška organizacija. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije.)