1. Medvedki in čebelice (MČ)

V to skupino so vključeni otroci med 6. in 10. letom. Otroci preko igre spoznavajo taborniške navade, organizacijo v rodu, osnovna taborniška znanja in prve veščine.

URASKUPINAVODNIKPOMOČNIKZBIRNO MESTO
16.00 – 17.00MČ 3 in 4
(3. in 4. razred)
Luka LaharnarMatevž GolobNa vasi 18
17.00 – 18.00 MČ 1 in 2
(1. in 2. razred)
Ana LapajneEva ČibejNa vasi 18
17.00 – 18.00 MČ 5
(5. razred)
Vanesa TončičInes Šinkovec Na vasi 18

2. Gozdovniki in gozdovnice  (GG)

V to skupino so vključeni otroci med 11. in 15. letom. Člani obnovijo že prej pridobljeno znanje in osvajajo nova, težja znanja preko različnih izzivov in dogodivščin.

URA SKUPINA VODNIK POMOČNIK ZBIRNO MESTO
18.00 – 19.00Mlajši GG –
6. in 7. razred
Luka ŠinkovecJernej ŠavliNa vasi 18
18.00 – 19.00 Starejši GG –
8. in 9. razred
Elio Šavli Gašper Golob Na vasi 18

3. Popotnice in popotniki (PP)

V PP klub so vključeni člani med 16. in 20. letom starosti. Z vstopom v PP klub naši člani postanejo prostovoljci in prevzamejo fukcijo v rodu, s tem pa tudi določeno odgovornost. Starejši in bolj izkušeni taborniki jih pri tem usmerjajo in spodbujajo, sicer pa PP-ji sami ustvarjajo svoj program.

4. Vodstvo

V vodstvo so vključeni vsi člani med 16. in 20. letom starosti (popotniki in popotnice – PP), člani med 21. in 26. letom starosti (raziskovalci in raziskovalke – RR) in člani starejši od 27 let (GRČE). Vodstvo pripravlja tedenska srečanja ter mesečne akcije in skrbi, da delovanje rodu poteka čim bolj tekoče. Sestanki so namenjeni tudi druženju in potekajo po vodovih srečanjih.