1. Medvedki in čebelice (MČ)

V to skupino so vključeni otroci med 6. in 10. letom. Otroci preko igre spoznavajo taborniške navade, organizacijo v rodu, osnovna taborniška znanja in prve veščine.

URASKUPINAVODNIK POMOČNIKI ZBIRNO MESTO
17.00 – 18.00 MČ 1 in 2
(1. in 2. razred)
Ana LapajneEva Čibej
Zala Lapajne
Na vasi 18
16.00 – 17.00 MČ 5
(4. in 5. razred)
Luka Laharnar Žan Balažic Na vasi 18

2. Gozdovniki in gozdovnice  (GG)

V to skupino so vključeni otroci med 11. in 15. letom. Člani obnovijo že prej pridobljeno znanje in osvajajo nova, težja znanja preko različnih izzivov in dogodivščin.

URA SKUPINA VODNIK POMOČNIKI ZBIRNO MESTO
17.00 – 18.00Mlajši GG –
6. in 7. razred
Vanesa TončičInes Šinkovec
Ivana Rosa Novak
Na vasi 18
18.00 – 19.00Starejši GG –
7. in 8. razred
Luka ŠinkovecMiha MočnikNa vasi 18
18.00 – 19.00 Starejši GG –
9. razred in 1. letnik
Elio Šavli Jernej Šavli Na vasi 18

3. Popotnice in popotniki (PP)

V PP klub so vključeni člani med 16. in 20. letom starosti. Z vstopom v PP klub naši člani postanejo prostovoljci in prevzamejo fukcijo v rodu, s tem pa tudi določeno odgovornost. Starejši in bolj izkušeni taborniki jih pri tem usmerjajo in spodbujajo, sicer pa PP-ji sami ustvarjajo svoj program.

4. Vodstvo

V vodstvo so vključeni vsi člani med 16. in 20. letom starosti (popotniki in popotnice – PP), člani med 21. in 26. letom starosti (raziskovalci in raziskovalke – RR) in člani starejši od 27 let (GRČE). Vodstvo pripravlja tedenska srečanja ter mesečne akcije in skrbi, da delovanje rodu poteka čim bolj tekoče. Sestanki so namenjeni tudi druženju in potekajo po vodovih srečanjih.