1. Medvedki in čebelice (MČ)

V to skupino se vključujejo otroci, ki so stari od 6 do 10 let. Otroci preko igre spoznavajo taborniške navade, organizacijo v rodu, osnovna taborniška znanja in prve veščine..

URASKUPINAVODNIKPOMOČNIKZBIRNO MESTO
16.00 – 17.00MČ2 – 2. razredVanesa TončičTaša Pirih WillerNa vasi – pred bivšo knjižnico
17.00 – 18.00 MČ1 – 1. razred Vanesa Tončič Taša Pirih Willer Na vasi – pred bivšo knjižnico
17.00 – 18.00 MČ3 – 3. in 4. razred Ana LapajneLuka Šinkovec Na vasi – pred bivšo knjižnico

2. Gozdovniki in gozdovnice  (GG)

V to skupino se vključujejo otroci med 11. in 15. letom. Člani obnovijo že prej pridobljeno znanje in osvajajo nova, težja znanja preko različnih izzivov in dogodivščin.

URA SKUPINA VODNIK POMOČNIK ZBIRNO MESTO
17.00 – 18.00Mlajši GG – 5. in 6. razredGašper GolobCarolina PetričNa vasi – pred bivšo knjižnico
17.00 – 18.00 GG2 – 7. razred Luka LaharnarJure Završnik Igrišče pred OŠ
18.00 – 19.00 GG punce – 8. in 9. razred Anja Šavli Luka Laharnar Na vasi – pred bivšo knjižnico

3. Popotnice in popotniki (PP klub)

V PP klub so vključeni člani med 15. in 16. letom starosti, ki so v tem obdobju na prehodu med skupinama GG in PP+ (vodstvo). Pred sprejemom tako velike odgovornosti kot je postati vodnik, jih usmerjamo in spodbujamo k samostojnemu planiranju in izvajanju taborniškega programa, po želji se vključujejo kot pomočniki vodnikom oz. pomočniki pri ostalih funkcijah v rodu in sodelujejo pri organizaciji večjih rodovih akcij kot so zimovanje, kresovanje in taborjenje.

URA SKUPINA VODNIK POMOČNIK ZBIRNO MESTO
18.00 – 19.00 1. letnik Tina LapajneJernej Šavli Na vasi – pred bivšo knjižnico

4. Popotnice in popotniki (PP+)

V skupino PP+ so vključeni vsi člani med 16. in 20. letom starosti (popotniki in popotnice – PP), člani med 21. in 27. letom starosti (raziskovalci in raziskovalke – RR) in člani starejši od 27 let (GRČE). Skupina sestankuje enkrat tedensko in sproti pripravlja tedenska srečanja, mesečne akcije ter skrbi, da delovanje rodu poteka čim bolj tekoče.