Smo neprofitno in prostovoljno društvo, kar pomeni, da vsa prejeta sredstva porabimo za delovanje društva, vodniki pa za svoje delo nismo plačani. Sicer je ocenjena vrednost ene ure prostovoljnega dela od 10 do 13€, če gre za vsebinsko oziroma organizacijsko delo. Financiramo se predvsem s članarinami in s prijavninami na večje akcije, določen del sredstev pa vsako leto poskušamo pridobiti tudi preko občinskih razpisov in iz naslova dohodnine.

Če bi radi podprli naše delo in nam pomagali, da ga še naprej kakovostno izvajamo, lahko to storite tako, da nam podarite 1% dohodnine. S tem ne boste nikakor dodatno finančno obremenjeni, saj bi ta del dohodnine šel v državni proračun, nam pa bo vaš prispevek olajšal nakup nove opreme.

Najprej natisnite obrazec, nato pa izpolnjen obrazec pošljite pristojnemu finančnemu uradu: Finančni urad Nova Gorica, p. p. 45, 5001 Nova Gorica. Lahko ga tudi oddate vodniku na vodovem sestanku in ga bomo na finančni urad posredovali mi. Vse to lahko uredite tudi preko spletne strani eDavki.

Obrazca ni potrebno pošiljati vsako leto, saj velja dokler svoje izbire ne spremenite.

Če ste svojo dohodnino že namenili drugi organizaciji, nas lahko še vedno podprete. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3% … ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Hvala vsem, ki ste se odločili, da nam pomagate! 🙂