Društvo tabornikov Rod kranjskega jegliča je prostovoljno, neprofitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Združuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi in se povezuje v Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS) in Severnoprimorsko območno organizacijo tabornikov (SPOOT).

Naše poslanstvo je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki temelji na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi. Taborniki vzgajamo mlade. Učimo, da imamo kot posamezniki dolžnost do sebe, družbe in duhovnega razvoja, usmerjajo pa nas vrednote – med najbolj pomembnimi so prostovoljstvo, sodelovanje, spoštovanje do narave in soljudi ter prijateljstvo. Vrednote in načela v kombinaciji s taborniškim poslanstvom pomagati mladim pri odraščanju pa nas peljejo k uresničitvi vizije – ustvariti boljši svet za vse.

ZGODOVINA 

Idejo, da bi prvi taborniški odred ustanovili tudi v Spodnji Idriji, je dobil Janko Šuligoj, ki se je med šolanjem v Ljubljani prvič srečal s taborniki pri takratnem odredu Rožnik. Idejo je predstavil prijatelju, ki je poučeval na osnovni šoli v Sp. Idriji, kasneje pa še ravnatelju osnovne šole. 

Prvi občni zbor je potekal 14. septembra 1962. Na ta dan je bil tudi uradno ustanovljen taborniški Odred Kranjskega jegliča. Ime po rastlini mu je nadel takratni ravnatelj Ivan Pižmoht, ki je bil na občnem zboru izvoljen kot starešina. Na mesto načelnika je bil izvoljen Janko Šuligoj. 

Leta 1995 se je ustanovila tudi četa cerkljanskih tabornikov, ki se je kasneje osamosvojila v današnji Rod Aragonitnih ježkov Cerkno. 

Leta 1999 se je v Godoviču ustanovila nova četa – Vod kačja smreka, ki je deloval vse do leta 2009.

Skozi leta delovanja, se je nabralo ogromno imen, ki so s svojo ljubeznijo do narave in mladih pustili velik pečat v rodu. (VIR: Arhiv RKJ)

SIMBOLI RODA

Kranjski jeglič je slovenski endemit – rastlina, ki uspeva na redkem, ozkem območju.

Pri dnu ima rozeto gladkih, živo zelenih listov. Rastlina zacveti v aprilu in maju, cveti pa se razvijejo v večcvetnem socvetju rdeče-vijolične barve.  

Ker se eno izmed bolj znanih najdišč Kranjskega jegliča nahaja tudi v širši okolici Idrije, smo prevzeli njegovo ime. (VIR: Waber Tone, Sto znamenitih rastlin na Slovenskem, Prešernova združba, 1990)

KRANJSKI JEGLIČ

Znak rodu je okrogle oblike. Je rumene barve, v notranjosti je vidnih 12 rdečih črt. V notranjosti kroga sta dve veliki črki K in J, ki predstavljata besedi KRANJSKI in JEGLIČ. Med tema dvema črkama je zapisan tudi sedež rodu – Spodnja Idrija. 

Znak RKJ

ORGANIZACIJA RODU

Rod je organiziran na manjše enote imenovane vodi. Člani voda so otroci iste starosti in vodnik. Člani voda se srečujejo na sestankih, ki potekajo med septembrom in junijem enkrat tedensko in trajajo eno uro. 

Na sestankih otroci pridobivajo različno znanje, veščine in spretnosti v skladu s Programom za mlade, ki ga je pripravila Zveza tabornikov Slovenije. Poleg tega približno enkrat na mesec za vse člane organiziramo različne akcije. Najpomembnejše akcije, ki potekajo vsako leto, so zimovanje, taborjenje in kresovanje. Zimovanje in taborjenje sta večdnevni akciji, ki navadno potekata med zimskimi oz. poletnimi počitnicami. Namenjeni sta predvsem članom, udeležijo pa se ju lahko tudi ostali. Na obeh akcijah nadgrajujemo znanje in veščine, ki jih člani pridobivajo med letom na vodovih srečanjih, ter izvajamo tiste aktivnosti, ki jih na srečanjih ne moremo izvajati zaradi različnih omejitev. Poleg tega je v programu poudarek tudi na gibanju in vzgoji otrok. 

Financiramo se predvsem iz članarin in prijavnin na nekatere akcije (zimovanje, taborjenje, MČ in GG SPOOT srečanje …).

VODSTVO RODU

Starešina rodu: David Bizjak

Načelnica rodu: Ana Lapajne

Blagajnik in tajnik: Jana Miklavič

Propagandistka: Tina Lapajne

Gospodar: Tjaš Kacin

MČ načelnica: Vanesa Tončič

GG načelnica: Anja Šavli

PP+ načelnik: Jernej Šavli